In deze nieuwsbrief

  • Planningsoverzicht
  • Mede ondertekenaars als onderdeel van het proces
  • Overzicht met de interactieve kaart module

Planningsoverzicht

Planningsoverzicht

Nog meer overzicht in wat wanneer gaat plaatsvinden. Dit overzicht geeft in een tijdlijn alle aanvragen en werkvergunnigen van start tot einddatum. Kies voor een compacte of een gedetailleerde weergave. 

Mede beoordelen en mede ondertekenen

In de regel zijn dit personen die op basis van vakkennis mede beoordelen en mede ondertekenen of werkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd. Zij kunnen eventueel aanvullende maatregelen toevoegen. In WPS kan in verschillende stappen een medebeoordelaar een beoordeling goedkeuren of afwijzen met aanvullende opmerkingen.

Mede beoordelen en mede ondertekenen
Een compleet overzicht

Een compleet overzicht

Met de interactieve kaart module wordt een compleet overzicht gegeven van alle actieve aanvragen, werkvergunningen en veiligstellingen van alle locaties. Deze module helpt bij de dagelijkse werkbespreking om een nog beter inzicht te verkrijgen van de uit te voeren werkzaamheden.

Meer informatie

Als u vragen heeft of een demo wilt zien neemt u dan gerust contact op via info@workpermitsystem.com of bel 074 70 74 059.

Met vriendelijke groet,

Het WPS team